Založ si blog

O MUDr., Zmazanom, Hippokratovej prísahe a fašistických interpretáciách

(Nasleduje krátky úvod, ktorý môže milý čitateľ pokojne preskočiť a venovať sa MERITU VECÍ, ako by povedal Ivan Jirous /PPU, Dopis Magorovi/, a začať čítať až od slov „Svojho času“.)
Jedným z najväčších previnení voči objektívnemu úsudku človeka o vlastnej osobe (ak niečo také vôbec existuje) podľa môjho názoru môže byť hádam i to, ak si onen človek sám o sebe začne vskutku reálne namýšľať, že je neomylným, a následne, že ako taký teda dokáže svet a dianie v ňom hodnotiť natoľko neomylne, až sa stáva jeho názor nevyvrátiteľne objektívne pravdivým. Výsledkom týchto a podobných úvah boli (okrem iného) i tieto dve moje presvedčenia:
1.) svojho času som sa definitívne rozhodol, že teda nikdy a za žiadnych okolností nebudem zverejňovať svoje neomylné názory v rozsahu širšom, väčšom a hlbšom, než je zopár riadkov diskusných príspevkov;
2.) pretože ak by som začal písať, čoskoro by som sa stratil vo svojej neomylnej duchaplnosti natoľko, až by kvality moje a mojich príspevkov dosiahli rozmery priam nebeské (v mojom prípade hádam snáď na úrovni vyššej od istého Erica Arthura Blaira, významnej to omylnej osoby blahej pamäte ľudstva).
Prvé moje presvedčenie hovorí otvorene niečo o obavách z reakcií diskutérov, ktoré by následne mohli objektívne (=to si potom ale treba bolestne priznať) kriticky rozvrátiť moje presvedčenie druhé.
Keďže však bohužiaľ sú v živote ľudskom i situácie, ktoré môžu vyprovokovať podmienky, za ktorých (rádoby?) žartovne nadnesené sarkastické sebahodnotenia nie sú namieste, stalo sa, že i ja som sa rozhodol prvé z uvedených presvedčení najprv napadnúť, potom škrtnúť, a trošku sa snažiť pouvažovať i nad tým, či náhodou mnou uvedeným druhým presvedčením netrpí (vo svojej vlastne podobe a na svoj obraz) niekto iný.

Svojho času, v dobe dávno minulej, teda hádam tak pred nejakými 20timi rokmi (za to číslo dnes už skutočne neručím), som sa jedného krásneho jesenného (?) dňa rozhodol navštíviť isté nemenované kníhkupectvo v meste, ktoré ráčim dlhodobo obývať, a ktoré som sa (viacmenej dobrovoľne) rozhodol svojou takmer permanentnou prítomnosťou neskonale obťažovať.
Prepáčte, nespomínam si už na to, čo som tam kúpil a či vôbec niečo (naozaj, nie som bohvieako sčítaný a i moje vzdelanie je svojou úrovňou nízke), každopádne si však spomínam na útleho chlapíka sediaceho smutne a opustene, priam ako Bejby čakajúca na príchod sviatku Hriešneho Patricka, na stoličke v detskom kúte. Práve totiž „prebiehala“ autogramiáda pána MUDr., odborníka na zdravú výživu a zdravý životný štýl, v súčasnosti majiteľa sociálne-sieťového kréda
„Keby som bol vagabund, tak by som vymyslel ďalšiu diétu alebo predával nejaký prášok na čistenie čreva, ale už vám niekto musí povedať, ako to vlastne je,“
ktorý mi svojou pravidelnou prítomnosťou v Teleráne istej nemenovanej televízie tými pravidelnými kázňami o hriechu nezdravej výživy UŽ VTEDY nielen pravidelne, ale najmä kvalitne liezol na nervy–čím sa teda priznávam k istej predpojatosti voči jeho osobe–ale na druhej strane, ako tam tak vtedy v onom kníhkupectve skleslo sedel, tak bolo zjavné, že nie som jediný.
(A keď sme už teda pri tých priznaniach: ako inšpirácia sú oné kázne ako-tak použiteľné, ale trvalo udržateľne žiť by som podľa nich nechcel. Totiž, ako sa tam tak MUDr. chúlil, tak mi samozrejme pri pohľade na neho nevdojak napadlo, či som si náhodou podivne šťastným omylom nepribalil do vaku i nejaký ten výdatne kalorický pokrm, o ktorý by som sa so zjavne podvýživeným nešťastníkom podelil. Napríklad bagetu z jedovatého supermarketu.)
Takto som si pocit z jeho osoby zafixoval a tak ho bohužiaľ vidím i dnes.
Nepochybujem však, že pri dnešnej propagácii paradigmy o prežití najsilnejších kusov sa mu darí pri autogramiádach podstatne viac.

Status na jeho sociálnej sieti. O ten mi ide.
V strednej Európe XXI. storočia, v členskej krajine Európskej Únie, sa DOKTOR lekárskych vied vyjadrí, že rozdiel 0,2% percenta životov navyše zachránených vďaka lockdownu je trestným činom.
Na stránke istej slovenskej spravodajskej súkromnej televízie je možné sa dočítať, že „zatiaľ čo táto metaanalýza dospela k záveru, že lockdowny mali malý alebo žiadny vplyv na verejné zdravie, priniesli obrovské ekonomické a sociálne náklady tam, kde boli prijaté…“, veď nečudo, ak (nepochybujem, že) nadšeným komentátorom a mediálnym uverejňovateľom uvedenej štúdie je práve trhovo obrovská komerčná televízia F. News, ktorá sa opakovane stáva terčom humoru odpaľovaným dokonca neraz i z vlastných radov (Simpsoňáci) na tému „fašistické názory“.
(Ospravedlňujem sa nefašistickým pracovníkom a nefašistickej časti vedenia F. News, ale dať na jednu misku váh ľudský život a na druhú „ekonomické a sociálne náklady“ mi príde ako totálna strata citu pre to, čo to znamená „byť človekom“.)
Zatiaľ čo text samotného článku z tohto uhla pohľadu v mojich očiach ako tak zachraňuje fakt, že aspoň spomenul efekt zákazu vychádzania z domu,
tak pán MUDr. venuje celé svoje nadšenie (pochybnému?) posúdeniu efektov lockdownu, o ktorom ale on vždy vedel, že nemá zmysel, čo sa mu touto štúdiou šmahom ruky potvrdilo.
Mňa by ale zaujímalo, aké vyústenia by malo praktické uplatnenie takéhoto pohľadu na vec v situácii v Bergame v zime 2020, pri plne ekonomicky a sociálne otvorenom meste.
Iných by pri tejto úvahe možno zaujímala otázka, či je naše zdravotníctvo, preorané, pohnojené, ošklbané, pohrabané a vyžrané sedlákmi karpatského kapitalizmu, v takej systémovej kondícii, aby si mohlo dovoliť podobný sociálny experiment.

Naskočím na chvíľu na vláčik s číselnou hrou, rozohranou autormi spomínanej štúdie, z ktorej vychádza i MUDr.
V samotnom článku súkromnej spravodajskej televízie, nazvanom „Lockdowny mali malý alebo žiadny vplyv na verejné zdravie, vyplýva to z metaanalýzy“,
sa okrem iného uvádza:
„Taktiež (vedci) preskúmali nariadenie zákazu vychádzania z domu. Štúdie, ktoré sa zaoberali iba nariadeniami zákazu vychádzania z domu, zistili, že znížili úmrtnosť na Covid-19 o 5,1 percenta. Avšak štúdie, ktoré sa zaoberali nariadeniami zákazu vychádzania z domu spolu s ďalšími lockdownovými opatreniami, zistili, že zákaz vychádzania z domu v skutočnosti zvýšil úmrtnosť na Covid-19 o 2,8 percenta. Vedci dospeli k záveru, že obmedzenie zhromažďovania mohlo v skutočnosti zvýšiť úmrtnosť na Covid-19. Ako napísali vedci, zákaz vychádzania z domu môže izolovať infikovanú osobu doma s jej rodinou, čím riskuje, že infikuje členov rodiny vyššou vírusovou záťažou, čo spôsobí závažnejšie ochorenie.“
Podľa autorov štúdie je pri zákaze vychádzania najlepšie byť čo najmenej doma. Inými slovami, čím ste počas pandémie viac v práci, tým budú ľudia vo vašej domácnosti zdravší. Zrejme najlepšou formou boja proti pandémii je podľa týchto vedcov bivakovanie priamo na pracovisku.
Podľa mňa však tieto vyhodnotenia v skutočnosti hovoria o rozdieloch medzi soft-lockdownom sulíkovského typu a lockdownom v plnom zmysle tohto pojmu.

Vráťme sa však k pánovi MUDr.: ten považuje 0,2% zachránených životov za natoľko zanedbateľné číslo, že ho pri pohľade na lockdownom spôsobené sociálne a ekonomické škody následne jeho názor subjektívne morálne oprávňuje označiť lockdown za trestný čin.
Zopár (špekulatívnych) čísel:
vo chvíli, v ktorej celé toto píšem (večer 3.2.2022), uvádzajú oficiálne štatistiky o počte úmrtí na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 číslo 17.896.
Pri započítaní efektu čísla zákazu vychádzania z domu 5,1% a odrátaní „slovenských lockdownových“ 0,2%, dostaneme výsledných 4,9%.
Pri súčasnom počte úmrtí na Slovensku bolo možné teoreticky podľa týchto čísel zachrániť 877 ľudí navyše.
Pre porovnanie: 0,2% znamená v tomto prípade 36 ľudí.
V tomto rozdiele by som niekde hľadal ten trestný čin pre zmenu zasa ja.
(Verziu s „nariadeniami zákazu vychádzania z domu spolu s ďalšími lockdownovými opatreniami“, ktorá podľa autorov štúdie „v skutočnosti zvýšil(a) úmrtnosť na Covid-19 o 2,8 percenta“ som sa rozhodol vedome ignorovať. Pokiaľ táto verzia fungovala v extrémnych prípadoch typu Bergamo, považujem za absurdné uvažovať o tom, že by inde fungovala ináč–jedine snáď v tom prípade, že by pod „ďalšími lockdownovými opatreniami“ bola myslená slovenská half verzia lockdownu. Zvyšok tejto debaty je, myslím, o spore medzi dotovaním „ohrozenej“ ekonomiky vzor SVK verzus priama podpora ľudí vzor USA /helicopter money/.)

EFEKT REFLEXNEJ PÁSKY
sa snažím používať ako príklad v podobných prípadoch:
hoci čo i len jeden jediný (jeden jediný, pán DOKTOR) ľudský život by lockdown zachránil, tak podľa môjho názoru zmysel má.
Nerozumiem celkom technokratickému postoju, mixujúcemu mieru pozitívnych dopadov lockdownu na záchranu 0,2 % ľudských životov navyše,
s negatívnym dopadom na psychosociálny a ekonomický život,
teda na problémy, ktoré ako také si hádam zaslúžia riešenia samostatné, ktoré však pán MUDr. pokiaľ viem, nenavrhol.
…veď načo aj, že.
To, čo v tom istom príspevku ale MUDr. v závere navrhuje, je kúpa jeho novej knihy. O nejakom Zmazanom.
Zrejme práve toto bude jeho príspevkom k návrhom možných riešení negatívnych psychosociálnych a ekonomických dopadov lockdownu…

…Riešením podľa vzoru F. News.

Stručne k verdiktu Ústavného súdu

27.10.2022

V skratke, veľmi jednoducho:volič volí poslancov NR SR, tí na základe parlamentnej väčšiny zostavujú vládu.Volič teda neurčuje priamo osobu poverenú riadením exekutívy, neurčuje priamo ani personálne zloženie vlády.Keďže volič priamo neurčuje osobu predsedu vlády, nemôže ho priamo ani odvolať.Volič teda nemôže priamo referendom ukončiť pôsobenie vlády. Na druhej [...]

Stručne k dianiu okolo uzáverov vyvodených z udalosti zo Zámockej

20.10.2022

Vždy budem podporovať riešenia, ktoré nebudú vytvárať exkluzívne skupiny,ale naopak,ktoré dokážu požiadavky menšín rozumne prijať a aplikovať ich v prospech spoločnosti AKO CELKU:to je dôvod, pre ktorý som vždy podporoval vznik inštitútu registrovaného partnerstva,prístupného VŠETKÝM bez rozdielu. Nikdy nepodporím vznik inštitútu manželstva osôb rovnakého [...]

Pellegrinimu (jednou vetou)

14.10.2022

Pán Pellegrini, ak teda vyzývate k odstráneniu možnosti používania anonymných nickov z internetového priestoru: ste si zároveň vedomý aj toho rizika,že sa na jednej strane pravicová radikálna scéna uzavrie ešte viac do bublín,v ktorých s ňou naďalej nebude možné pracovať už ani na úrovni názorových diskusií, a zároveň na strane druhej, že sa tým z diskusnej a [...]

televízia, televízor, ovládač

Exilovej ruskej televízii Dožď odobrali licenciu. Kremeľ využil kauzu na kritiku slobody slova na Západe

06.12.2022 16:30

Kanál prišiel v Lotyšsku o vysielaciu licenciu za sériu porušení pravidiel vrátane zobrazenia polostrova Krym anektovaného od Ukrajiny ako súčasti Ruska.

Leopard 2A4

Po 80 rokoch prichádzajú na Slovensko nemecké tanky. Leopardy sa osvedčili v Afganistane či Sýrii

06.12.2022 16:17

Dodávkou moderných bojových tankov sa výrazne zvýši obranyschopnosť štátu.

NAKA

Prodekana STU obvinili z korupcie. NAKA nasadila agenta

06.12.2022 16:14

Prodekan mal žiadať úplatok takmer 270-tisíc eur.

szijjártó fico

Fico si hrkútal so šéfom maďarskej diplomacie. Remišová zúri

06.12.2022 15:15, aktualizované: 15:40

Fico: Smer zastaví zbrojné dodávky na Ukrajinu, ak bude súčasťou novej vlády.

maguso1975

„Ak krajinu zachváti čo len jedna kolektívna vášeň, celá krajina sa svorne nachádza v zločine. Ak ju rozdeľujú dve, päť alebo desať kolektívnych vášní, v krajine je viacero zločineckých bánd.“ - Simone Weilová (1909 - 1943)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 39
Celková čítanosť: 99309x
Priemerná čítanosť článkov: 2546x

Autor blogu