Založ si blog

Fašisti a mafie…? Na Slovensku politické strany!

Šokovaní Ficom, zaskočení Kaliňákom?
…prosím vás, to hádam nie, nedajte sa vysmiať.
Žijeme predsa na Slovensku, vždy to tu také bolo, je i bude, pokiaľ to zostane také, aké to bolo a je.

V ČOM TO ŽIJEME

Vnútropolitická realita Slovenska (nielen) uplynulých dní je totiž svojím informačným obsahom priam zúfalo banálna.
České porekadlo sa naliehavo opäť raz pripomína: „Kdo s čím zachází, s tím také schází,“ a púhy symptóm nešokuje v pomeroch, ktorých je iba súčasťou:
strana SMER – Slovenská sociálna demokracia už dávno prestala byť ako sociálnou, tak demokraciou, no v prvom rade sociálnou demokraciou;
posledné posmrtné zášklby sociálnodemokratických myšlienok dozneli niekedy v dobách pohltenia Strany demokratickej ľavice a „dubčekovskej“ Sociálnodemokratickej strany Slovenska
od tých chvíľ pretieklo riekou neďaleko vily Bonaparte veľa špinavých vôd plných ideových a ideologických deformácií, inklinácií k nacionalizmu, šovinizmu, extrémizmu nesocialistického obsahu.
Hádam okrem iného i tieto fakty budú (?) obsahom odkazu, ktorý by mal vzísť (opäť raz!) zo smeráckej návštevy centrály SDP v Berlíne, potomka strany, ktorá bola svojho času úspešne decimovaná práve nacionalizmom, šovinizmom a extrémizmom, a ktorá ich práve preto dokáže jasne rozoznať a vie, aké sú korene, aké plody.

Mám však na tomto mieste pre milého čitateľa tohto môjho bezpochyby iba a len strany SMER a jej voličstva týkajúceho sa urážlivého článku jeden významne pozitívny odkaz:
Fico nie je sociálnym demokratom rovnako, ako Ján Čarnogurský nie je demokratom kresťanským či Richard Sulík liberálom.

Periodicky sa opakujúci návrat tohto poznania, púheho konštatovania faktu,
je obsahom ťažkej frustrácie rotujúcej kruhom spektra slovenských voličov,
výsledkom práce členov rôznych hnutí a strán:
od nekomunistických komunistov v roku 1989 a Mečiara so Slotom,
cez Gorilu, macchiavelistické praktiky v SDKÚ v dobe podrážania nôh Radičovej Dzurindom a Sulíkove raňajkové storky s miestnym „podnikateľom“,
cez Bugárove tretie vety a Kapitánove hlboké poklony,
až po telefonické hlásenie miestnej teploty eura z luxusnej jachty, pytliacku besedu v poľovníckej chate a zlé, zlé eurodotácie na dobré a pokrokové betónové plochy, po kadejaké kotleby a iných ľudáckych pohrobkov.

Výsledný odkaz je stále ten istý a zakaždým znie:
slovenská spoločnosť čoby výslednica svojho jedinečného dejinného vývoja,
súbehu histórie, kultúry a národnej mentality,
nie je vhodnou pôdou pre parlamentnú liberálnu demokraciu európskeho (britsko – francúzskeho/anglosasko – kontinentálneho) typu,
pre mocenský systém založený v podstate výlučne na politických stranách.

Ideologický obsah, ktorý je v európskych liberálnych demokraciách základnou podmienkou vzniku a nosnou podmienkou fungovania politických strán,
práve v slovenských pomeroch zlyháva úplne z logických dôvodov:
jednotiacim prvkom názorového spektra príslušníkov hociktorej slovenskej politickej strany nie sú totiž politické idey (ideologický obsah) —
napriek tomu, že sa v slovenských pomeroch pri svojom vzniku strany ideologicky navonok profilujú,
vždy po viac či menej krátkom čase existencie dochádza k deformáciám otáčajúcich ich smerom alebo do strany typu vodcovského (strana jedného muža),
alebo do mafiánskeho zoskupenia držiaceho pohromade iba vďaka spoločným úzkym ekonomickým záujmom,
voličom predostieraným v podobe podivných rádoby ideovo podchytených parafráz,
napr. typu „takýto druh podnikania je lepší než iný,“
ktorých jediným objektívnym zámerom je prelievať financie podľa potrieb centrálneho straníckeho záujmového zoskupenia.

Dianie (trebárs) v európskom parlamente sa tak pri zbežnom ľudovom pohľade zo slovenských politických pomerov javí byť nepochopiteľným:
politika veľkých politických frakcií,
zjednotených názorovo v jednotlivých témach z dôvodov ideových a ideologických,
tak slovenskému voličovi vlastne bez nejakej jednotiacej figúry Silného Vodcu a mafiánskej straníckej centrály častokrát ani vôbec nedáva zmysel.

SPOZNAJ SVOJ IDOL

Precitnutie a poznanie reálneho stavu nie je vôbec príjemné:
slovenský volič vodcovskej strany je neraz fanatikom zaslepeným nie nadčasovým ideovým názorom,
lež momentálne aktuálne platnou Pravdou oportunistického vypočítavého Vodcu.
V praxi sa tak napríklad stáva,
že slovenský volič liberálnej strany je ráno veľkým obhajovateľom všeobecne platných ľudských práv podnikateľov,
napoludnie zástancom antiislamizmu cielene upraveného na mieru imigrantom,
večer priaznivcom ekonomického fašizmu a sociálneho darwinizmu namiereného proti zvyšovaniu ceny práce a minimálnej mzdy;
všetko toto v jeden jediný deň, v jednu jedinú sekundu iba preto, že motorom jeho uvažovania nie sú hodnoty liberalizmu,
ale fejsbúkový status straníckeho Vodcu.

Slovenské stranícke mafie sú zoskupeniami ekonomických záujmov.
Typický slovenský ľavičiar je v podstate priaznivcom strany štátnej podpory maxifiriem tuzemských veľkopodnikateľov, organizovaných do rôznych „klubov“ a „združení“, namiesto toho,
aby bol priaznivcom socialistickej strany zastupujúcej záujmy zamestnancov oných firiem.
Kľúčovým faktorom tu je opäť nie východisková a nosná svetonázorová idea socializmu,
ale aktuálne subjektívne potreby a zámery Vodcu a ľudí v jeho najbližšom mocenskom okolí.

Slovenský ľavicový či pravicový volič tak viac či menej nevedomky preberá za svoje záujmy mafiánskeho vodcovského zoskupenia bez toho,
aby vôbec skúmal FAKTICKÝ ideový súlad skutkov strany s pôvodnými či oficiálne deklarovanými nosnými myšlienkami.
Navyše, volič ako navýsosť bizarný bonus takéhoto slovensky normalizovaného uvažovania získava džekpot v podobe úžasnej možnosti žiť v klesajúcej morálnej špirále permanentnej (auto)obhajoby stanovísk častokrát neobhájiteľných ani len z hľadiska postoja základného ľudského:
sám pred sebou si volič racionalizuje obhajobu cudzích postojov, ktoré by súc aplikované sám na sebe nikdy nezniesol.

PRÍČINY A MOŽNOSTI

Mýli sa však podľa môjho názoru ten, kto verí dlhodobému procesu, vývoju so šťastným koncom:
slovenská politická scéna sa rovnako ako i zvyšok slovenskej spoločnosti transformovať do podoby západnej spoločnosti nedokáže nikdy.
Národná mentalita má svoje limity a tie nepustia: neočakávajte preto prosím, že sa tento stav niekedy zmení.
Slovenská politická strana je vo svojej podstate rozvíjajúcou sa fašistickou mafiánskou sektou.
Nové strany aj v budúcnosti bezpochyby povstanú, ohúria, pobudnú, prejdú radom dnes už vopred predvídateľných deformácií, kriminalizujú sa v rovine záujmov a fašizujú sa v osobe Vodcu a jeho najužšej mocenskej kliky.
…Všetky.
…Bez rozdielu.

Slovenská mentalita nie je niečo negatívne, nie je vredom na tvári sveta, nie je to nič hodné zavrhnutia slušným človekom.
Existuje objektívne, nezvratne a je taká, aká je, akými sú všetky jestvujúce národné mentality sveta:
jedinečná, výnimočná, skvelá, obdivuhodná.
Vodcovský princíp, do ktorého sa údajne demokratické politické strany na Slovensku zvrhávajú, z tohto uhlu pohľadu nie je prejavom slabej stránky:
ide proste o charakteristický príznak faktu, že systém politických strán nie je do slovenských pomerov vhodný,
čo však nie je a nesmie byť dôvodom rezignácie a prijatia vodcovského princípu,
ktorý nie je ničím iným než deformáciou podstaty pôvodných a základných ideí demokracie.

Východiskom zo situácie a riešením tohto stavu rozhodne nie sú predstavy vlády jednej strany, jedného vodcu, aplikácie systémových alternatív náboženských siekt či alternatív založených na totálnej anarchii.
Jediným riešením permanentného ubúdania demokratických práv občanov, progresívneho okliešťovania možností bezprostredného vplyvu na parlamentnú a vládnu politiku,
môže a musí byť iba systémová alternatíva založená na permanentnom napĺňaní ideovej podstaty demokracie a permanentnom zefektívňovaní jej nástrojov,
v reálnom nasledovaní prastarej vízie spoločnosti, založenej na vláde ľudu.

…ale o tom hádam teda snáď až niekedy nabudúce 😉

Krátky dovetok, doplnené 25. 4. 2022, 10:50 hod.:
život je vskutku úžasným pánom každodenných prekvapení.
Keď som v sobotu ráno koncipoval tento článok, tak som vonkoncom nemal potuchy o tom, že existuje nejaký internetový rozhovor s Borisom Zalom, kedysi zakladajúcim členom Smeru a v súčasnosti europoslancom.
Dozvedel som sa o tom podobne ako mnohí iní až z nedeľnej diskusnej relácie RTVS O päť minút dvanásť, v ktorej bol úryvok rozhovoru citovaný.
Poslanec Európskeho parlamentu Zala v ňom označil Smer za ultrapravicovú stranu, ktorá sa už dávnejšie začala odkláňať od pôvodných hodnôt sociálnej demokracie.
K tomu za seba už len dopĺňam, že tých strán je na Slovensku viac, ultrapravicových nielen politickým obsahom, ale hlavne organizačnou formou.

Stručne k dianiu okolo uzáverov vyvodených z udalosti zo Zámockej

20.10.2022

Vždy budem podporovať riešenia, ktoré nebudú vytvárať exkluzívne skupiny,ale naopak,ktoré dokážu požiadavky menšín rozumne prijať a aplikovať ich v prospech spoločnosti AKO CELKU:to je dôvod, pre ktorý som vždy podporoval vznik inštitútu registrovaného partnerstva,prístupného VŠETKÝM bez rozdielu. Nikdy nepodporím vznik inštitútu manželstva osôb rovnakého [...]

Na Zochovej široké lakte

08.10.2022

Písal som o tom v diskusiách vždy a vždy o tom budem: vidíme to všetci, poznáme to všetci, každý z nás má s tým skúsenosť.Tragédia na Zochovej nebola totiž ničím iným, než ďalším zhmotnením faktu, názornou ukážkou, manifestáciou symptómu Kultúry širokých lakťov —pretože to je to, v čom žijeme, čím sa denne brodíme. Komunisti ich ako – tak [...]

Matovičom do liberalizmu

01.10.2022

Rok 2016 bol prvým a zároveň posledným volebným rokom,v ktorom mi idea hnutia (zľahka!) búrajúceho jednu z posledných tuzemských nezmyselných zaschnutých konzervatívnych dogiem —ústavného zákona o parlamente zloženom výlučne zo zástupcov politických strán —premietnutá do podoby hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti dokázala ponúknuť ako – tak [...]

Žilinka

Žilinka: Za svoje slová o únose Vietnamca sa neospravedlním

08.02.2023 13:13

Poslanci žiadajú generálneho prokurátora o vysvetlenie, vyčítajú mu pomalé vyšetrovanie.

SR ČR Vysoké Tatry Zeman Návšteva Rozlúčková POX

Zeman sa na záver návštevy Slovenska stretol so šéfom parlamentu Kollárom

08.02.2023 12:55

Na poludnie, pred odletom do vlasti, Zeman ešte vyrazil vo vrtuľníku z popradského letiska na vyhliadkový let nad Tatrami.

Sýria Turecko zemetrasenie obete novorodenec záchrana

Narodila sa pod troskami. Sýrske „Zázračné dievčatko" Ája sa zotavuje zo zranení

08.02.2023 12:51

Zemetrasenie zabilo jeho matku, otca a štyroch súrodencov a zničilo aj štvorposchodový dom, v ktorom rodina bývala.

Volodymyr Zelenskyj / Rishi Sunak /

Zelenskyj prišiel do Británie, aby osobne poďakoval Britom za pomoc

08.02.2023 11:58, aktualizované: 13:13

Ukrajinský prezident sa prihovorí aj k britskému parlamentu, stretne sa tiež s ukrajinskými vojakmi, ktorí sa cvičia v Británii.

maguso1975

„Ak krajinu zachváti čo len jedna kolektívna vášeň, celá krajina sa svorne nachádza v zločine. Ak ju rozdeľujú dve, päť alebo desať kolektívnych vášní, v krajine je viacero zločineckých bánd.“ - Simone Weilová (1909 - 1943)

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 47911x
Priemerná čítanosť článkov: 2818x

Autor blogu