Mýtus o láskavosti ega svetových veľmocí

13. mája 2022, maguso1975, Názorový underground Nezaradené

„…a normálni občania Jeruzalema sa teraz zasa majú čoho báť,“ povedal som si (opäť raz) pred niekoľkými dňami po tom, čo násilie na Chrámovej hore zasa prekročilo mieru zdravého rozumu a vnorilo sa do vôd nacionálneho extrémizmu a náboženského fanatizmu.

Pred vznikom štátu Izrael, jedným z najvýznamnejších momentov modernej histórie a jedným zo svetlejších chvíľ medzinárodnej spolupráce, boli večné vášne na palestínskom území viacmenej úspešne krotené britskou mandátnou správou, pozostatkom a dedičom britského kolonializmu, systému trénovanému celé stáročia z pohľadu Londýna nielen v krajinách vzdialených, ale i na okupovaných územiach blízkych.
Práve povojnové pozostatky viktoriánskeho britského impéria sa obrovskou mierou pričinili nielen o vznik moderného židovského štátu, ale i o jeho prežitie v prvých, najťažších a najbolestivejších rokoch.
Bohužiaľ, snáď práve britský koloniálny prístup k riešeniu vecí je istým kľúčom k pochopeniu recyklácie izraelsko – palestínskeho konfliktu…

…ale nie o tomto mal byť tento článoček. Nie v prvom rade.

Organizácia spojených národov (OSN) vznikla ako voľné zoskupenie štátov v reakcii na vojnové besnenia predošlých dvoch veľkých vojen a vratkú existenciu predošlých medzinárodných zoskupení.
Jedným z hlavných orgánov sa stala Bezpečnostná rada OSN, vrcholné združenie krajín, ktorého jedinou deklarovanou úlohou je predchádzanie a riešenie konfliktov pokiaľ možno na báze vyjednávaní a rokovaní, meniacou sa následne na bázu mocenskú v prípade, ak nástroje diplomatické zlyhajú.

Problémom však je, že prax zaostáva za deklarovaným neraz nielen čo do funkčnosti a efektivity výkonu uzáverov jednotlivých zasadnutí, ale dokonca v napĺňaní samotnej základnej myšlienky – v predchádzaní a riešení konfliktov vo všeobecnosti.
Obraz svetového policajta tak nie je obrazom nestranného vojaka s modrou prilbou, ale policajta s prilbou niektorej zo svetových mocností, pričom oných národných prilieb ašpirujúcich na post mocností je práve vďaka súčasnému systému Bezpečnostnej rady založenom na moci a egu hneď niekoľko:
povedané inak, pokiaľ sa nezmenia princípy fungovania Rady, tak sa vždy nejakí tí policajní čakatelia nájdu.

Jeruzalem je len jedným zo systémových príznakov nedostatkov Bezpečnostnej rady, fungujúcej na princípe „kto z koho“.
Obranné oddiely OSN s mandátom organizácie ako celku by totiž mohli vyriešiť problematiku pravidelne sa opakujúcej špirály na Chrámovej hore prakticky do niekoľkých dní prostredníctvom niekoľkých efektívnych nástrojov:
odstránením právomocí izraelskej vlády vyhlásením mesta za územie pod priamou vojenskou správou OSN, občianskou samosprávou založenou primárne na pomernom zastúpení Židov a Arabov vo vedení mesta a odňatím právomocí policajným a vojenským jednotkám izraelského štátu,
riešeniami, ktoré môže ponúknuť jedine taká forma OSN, ktorá nie je poplatná mocenskému fanatizmu jednotlivých štátov zoskupenia.

Brzdou prístupu k efektívnym možnostiam predchádzania a riešenia svetových konfliktov v sporných oblastiach sa tak stáva EGO štátov, ktoré sa považujú za najmocnejšie globálne veľmoci na strane jednej,
oportunizmus ich satelitných podtržtašiek, ktoré z moci ich ega profitujú na strane druhej.
V praxi tak svet má možnosť pozorovať zneužívanie mocenských nástrojov typu hlasovacieho práva veta, ktorého oklieštenie i lokajské štáty rôznych veľmocí nie sú vzhľadom na svoje krátko- či dlhodobé výhody ochotné v skutočnosti ani v najmenšom pripustiť,
ak by už došlo na povestné lámanie chleba.

Úloha svetového policajta dostáva morálne trhliny vo chvíľach, v ktorých sa vedenie národnej armády veľmoci vedome rozhodne popierať (v horšom prípade rovno utajovať) zločiny jednotlivcov či celých bojových oddielov:
hodnoty boja za demokraciu, právo a spravodlivosť dostávajú zoči – voči udalostiam typu vyvraždenia osady Mý Lai či aféry Irán – Kontras povážlivé trhliny, pre ktorých kritiku v skutočnosti neexistuje ani na ideovej protistrane úprimná snaha.
Tá by totiž musela prijať odvahu zrieknuť sa silových dobyvačných agresií typu Afganistán rokov 80tych či Južné Osetsko z rokov pomerne nedávnych.

Hlasy kritizujúce krvavé agresie jednej zo svetových strán by si mali uvedomiť, že balenie zločinných prejavov do propagandistických klamstiev nie je on nič menším morálnym problémom ľudstva,
než tichá vedomá podpora utajovania zločinných prejavov jednotlivcov či skupín na opačnej, „otvorenej“ strane svetového názorovo – mocenského spektra,
ktorá je v procese obhajoby svojich rádoby protiargumentov vždy pripravená kedykoľvek skĺznuť do žumpy urážok iných ideí, iných názorov, iných náboženských presvedčení.
Podpora mocenského systému ospravedlňovania zločinov a podpora mocenského systému ich zámerného utajovania je z morálneho hľadiska jedno a to isté.

Úprimnú snahu tak podľa môjho skromného názoru nie je možné hľadať u priaznivca mocenských riešení, sympatizanta niektorého z adeptov na titul Svetový policajt,
skôr by som ju hľadal na strane priaznivcov návrhov riešení idúcich totálne mimo rámec úzkych záujmov a PONAD ne.

Nehovorím ale o celosvetovej nadvláde.
Hovorím o celosvetovej organizácii, ktorá sa dobrovoľne a vedome zriekne prítomnosti akýchkoľvek úzkych ideologických, politických či náboženských záujmov a zámerov vo svojom rozhodovaní, organizácii, ktorá vznikne vďaka úprimnej snahe jednotlivých členských štátov novej podoby BR OSN a jej jediným zámerom tak bude efektívna a reálna stráž udržiavania mierového stavu.

Dokázať v sebe nájsť odvahu k schopnosti dobrovoľne sa vzdať svojho mačovského Ega. O to tu ide.

…vždy tu šlo LEN o toto.